Nowy wymiar Naturoterapi

Zrozumieć o co w tym chodzi?

W przeprowadzaniu analizy systemem TimeWaver chodzi o wyszukanie w wybranych bazach danych tych wpisów, które wywołują najsilniejszy rezonans z polem informacyjnym obiektu. W trakcie procesu optymizacji informacje te zostają wprowadzone za pomocą drgań w pole informacyjne obiektu.

Bazy danych, w których zebrane są poszukiwane informacje tworzą „serce” systemu. Ponieważ korelacje zaburzeń często znajdują się w sferach, które nie są bezpośrednio powiązane z tematami medycznymi – jak np. partnerstwo, praca, rodzina, zanieczyszczenie środowiska, warunki mieszalne, przestrzeń życiowa itp. – system TimeWaver posiada bazy danych, które wykraczają poza informacje medyczne i obejmują wiele innych dziedzin życia.

Jak mogę to wykorzystać

“Informacyjny” punkt widzenia ciała.

Każdy narząd w ciele – zgodnie z naszym zrozumieniem – otoczony jest elektromagnetycznym polem energetycznym, czyli polem stworzonym przez drgania ładunków elektrycznych. Analiza spójności narządów powinna sprawdzić jakość tego pola energetycznego w polu informacyjnym, a tym samym pomóc zbadać istniejące połączenia każdego organu z polem informacyjnym klienta. Jednym kliknięciem można uzyskać wgląd w sytuację przedstawioną w trzech kolumnach i rozpoznać, które grupy narządów według tego modelu są nadmiernie regulowane lub niedoregulowane, a które są zrównoważone i stabilne. Celem analizy koherencji narządów jest odnalezienie, które z nich wymagają optymizacji ich pola informacyjnego oraz znalezienie ewentualnych środków równoważących w polu informacyjnym.

Dokładniejszy wgląd w pola narządów.

Kolejnym kliknięciem można kontynuować bardziej szczegółowo badanie poszczególnych organów oraz ich części składowe w polu informacyjnym. Te wyniki są również przedstawione w trzech kolumnach, tak iż można łatwo rozpoznać, które części narządów powinny być uznane w polu informacyjnym za nadmiernie regulowane, względnie niedoregulowane, a które powinny być interpretowane jako zrównoważone, czyli spójne. Od analizy do równoważenia. Następnie system TimeWaver analizuje powiązania pomiędzy błędami znalezionymi w polu informacyjnym i dzieli je na 15 kategorii potencjalnych przyczyn chorób. System wyświetla jednocześnie przechowywane w bazach danych proponowane środki optymizujące oraz tworzy listę według której należy równoważyć narządy w polu informacyjnym.

Zintegrowane bazy danych

Baza danych TimeWaver:

 • ponad milion wpisów i wzorców częstotliwości;
 • ponad 600 rubryk, m.in. następujące dziedziny:
  • Biologia komórki
  • Obciążenia toksyczne
  • Tradycyjna medycyna chińska (TCM)
  • Neurologia
  • Stomatologia
  • Homeopatia
  • Aiurweda
  • Genetyka
  • Badania laboratoryjne
  • Wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby
  • Poziom strukturalny
  • Psychokinezjologia
  • Zależności układowe

i wiele więcej…

Więcej Informacji